Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2727
Nhan đề: Security Architecture
Tác giả: Shimeall, Timothy J.
Từ khoá: Computer science
Computer software
Security Architecture
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Carnegie Mellon University
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2727
Bộ sưu tập: Bài giảng chương trình CMU

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lecture 1-Defense.pdf
  Giới hạn truy cập
Defense Strategy: Layered Architectures96.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 2-Attack.pdf
  Giới hạn truy cập
Attack Strategy: Anticipating Adversaries325.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 3-Deception.pdf
  Giới hạn truy cập
Deception: Misdirecting Adversaries234.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 4-Frustration.pdf
  Giới hạn truy cập
Frustration: Blocking Initial Impacts116.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 5-Resistance.pdf
  Giới hạn truy cập
Resistance: Slowing Adversary Progress370.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 6-Recognize and Recover.pdf
  Giới hạn truy cập
Recognize/Recover: Finding and Restoring Damage391.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 7-The Business Dimension.pdf
  Giới hạn truy cập
The Business Dimension: Beyond Technology225.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 8-Operational Challenge.pdf
  Giới hạn truy cập
The Operational Challenge: Business Operations & Information Security341.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 9-Strategy for Security.pdf
  Giới hạn truy cập
Strategy for Security: Secure the Enterprise215.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 10-Capturing Security Requirements.pdf
  Giới hạn truy cập
Requirements Capturing Security Requirements208.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 11-Building Secure Systems.pdf
  Giới hạn truy cập
Building Secure Systems: Methods, Tactics & Patterns871.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 12 - Sustaining Secure Systems Post Design.pdf
  Giới hạn truy cập
Sustaining Secure Systems: After Design390.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 13-Security Architecture in Practice Today.pdf
  Giới hạn truy cập
Security Architectures in Practice Today36.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lecture 14-Architectures of the Future.pdf
  Giới hạn truy cập
Architectures of the Future34.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.