Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27209
Nhan đề: Phần mềm kế toán - Đề 3, 4- GK - HK1
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Lưu, Chí Danh
Phạm, Thị Mộng Tuyền
Từ khoá: Kế toán
Phần mềm kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27209
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23KT_PHAN MEM KE TOAN (DE 3,4)_GK_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mềm kế toán - Đề 3, 4- GK - HK13.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.