Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27208
Nhan đề: Phần mềm kế toán - Đề 1, 2 - GK - HK1
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Phạm, Thị Mộng Tuyền
Lưu, Chí Danh
Từ khoá: Kế toán
Phần mềm kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27208
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23KT_PHAN MEM KE TOAN (DE 1,2)_GK_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mềm kế toán - Đề 1, 2 - GK - HK12.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.