Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27173
Nhan đề: Vi sinh y học 1 - Đợt 2 - Đề 1 - GK - HK1
Tác giả: Phan, Thị Tuyết
Từ khoá: Vi sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27173
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-XN1_VI SINH Y HOC 1_DOT 2_DE 1_GK_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh y học 1 - Đợt 2 - Đề 1 - GK - HK15.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.