Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27140
Nhan đề: Ký sinh trùng 2 (thực hành) - L1 - HK1
Tác giả: Phạm, Thị Bích Phượng
Từ khoá: Y học
Ký sinh trùng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27140
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24XN1,2_KY SINH TRUNG 2(TH)_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ký sinh trùng 2 (thực hành) - L1 - HK11.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.