Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2713
Nhan đề: Ảnh hưởng của nguồn cacbon, nitơ đến sinh khối hệ sợi và các hợp chất sinh học từ Cordyceps pseudomilitaris DL0015
Tác giả: Võ Thị, Xuyến
Vũ Thị, Ngân
Đinh Minh, Hiệp
Trương Bình, Nguyên
Ngô Kế, Sương
Từ khoá: Hợp chất sinh học
Sinh khối hệ sợi
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, số 31 (4S), trang 497 – 502,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2713
ISSN: 0866-8612
Bộ sưu tập: Năm 2015_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH159_Bai bao so 5_Vo Thi Xuyen.pdf
  Giới hạn truy cập
Ảnh hưởng của nguồn cacbon, nitơ đến sinh khối hệ sợi và các hợp chất sinh học từ Cordyceps pseudomilitaris DL00156.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.