Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2709
Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất compost nhằm tái sử dụng bùn thải từ nhà máy xử lý nước thải chế biến cá da trơn
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Lê Thị Kim, Oanh
Từ khoá: Chế biến thủy sản
Cá da trơn
Xử lý nước thải
Bùn sinh học
Nguyên liệu phối trộn
Phân hủy hiếu khí
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
Tóm tắt: Cá da trơn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang tính đột phá của Việt Nam trong những năm qua. Mặc dù hầu hết các nhà máy chế biến cá da trơn đều đã đầu tư trạm xử lý nước thải nhưng lại không chú trọng vào việc xử lý bùn phát sinh từ các quá trình xử lý nước thải. Hiện nay, bùn thải này chủ yếu được đem đi chôn lấp, trong khi chi phí chôn lấp rất cao và gây lãng phí một nguồn tài nguyên lớn từ các thành phần dinh dưỡng có trong bùn. Do vậy nghiên cứu này được thực hiện nhằm góp phần tìm ra giải pháp tái sử dụng bùn, thu hồi dinh dưỡng và hạn chế chôn lấp. Nghiên cứu quá trình phân hủy hiếu khí bùn thải sau khi ép tách nước của các trạm xử lý nước thải cá da trơn kết hợp với phụ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2709
ISSN: 1859-01285
Bộ sưu tập: Năm học 2015_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH24_LE THI KIM OANH_2015.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu sản xuất compost nhằm tái sử dụng bùn thải từ nhà máy xử lý nước thải chế biến cá da trơn1.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.