Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2707
Nhan đề: Stydy on the Ability of extracts from Cordyceps Spp. Biomass to prevent long-term memory impairment in mice by morris water maze
Tác giả: D.H ., Quyen
T.P.H., Yen
V.T., Xuyen
D.M., Hiep
T.B., Nguyen
P.N.D., Hoang
Từ khoá: Acetylcholine
Acetylcholinesterase
Cordyceps
Memory impairment
Morris water maze.
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: International Journal of Technology
Tóm tắt: The ability of three mycelial extracts of Cordyceps spp. (Poly DL0004, n-BuOH DL0015 and n-BuOH DL0006) to prevent long-time memory impairment of mice were tested by using Morris water maze model. Mice were induced memory impairment by Trymethyltin (TMT) as dose of 2.4 mg/kg (i.p. injection); then fed by solution of Cordyceps’s mycelial extract as doses of 100 mg/kg (p.o) and 200 mg/kg (p.o); and test in Morris water maze model. The behavioral test of those mice was illustrated by concentration of neurotransmitter Acetylcholine (ACh) and its degraded enzyme Acetylcholinesterase (AChE) in their hippocampus. As results, Poly DL0004 and n-BuOH DL0015 had best effects on memory improvement at doses of 100 mg/kg in hidden platform test and probe test but no effect on working memory test. The concentrations of ACh and AChE in mice hippocampus were significant different between mice fed by Cordyceps’s mycelial extract and negative control mice injected TMT dose of 2.4 mg/kg. No difference of concentrations of ACh and AChE were recorded between mice fed by extracts dose of 100 mg/kg and 200mg/kg. The memory improvement effects of Cordyceps’s mycelial extract were the first step to potentially apply Cordyceps products for human healthcare in Vietnam
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2707
ISSN: 1686-9141
Bộ sưu tập: Năm học 2016_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH61_Study on the Ability of Extracts from.pdf
  Giới hạn truy cập
Stydy on the Ability of extracts from Cordyceps Spp. Biomass to prevent long-term memory impairment in mice by morris water maze273.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.