Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2704
Nhan đề: Domestic wastewater treatment by activated sludge technology: Efficiency, energy consumption and waste generation. The case of Binh Hung Wastwater Treatment Plant, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tác giả: Tran Thi My, Dieu
H. N. P., Mai
T. K., Son
Từ khoá: Domestic wastewater
Activated sludge technology
Energy consumption
Waste generation
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology
Tóm tắt: By analyzing data reported from practical operation of Binh Hung WWTP, it is allowed to conclude that suspended growth activated sludge technology is able to treat domestic wastewater in Ho Chi Minh City to meet the National Technical Regulation QCVN 14:2008/BTNMT class B before discharged. However, because of common sewer system in the serviced basin collected both rain water and domestic wastewater, Binh Hung WWTP usually receives low strength wastewater, especially during rainy season
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2704
ISSN: 2348-7968
Bộ sưu tập: Năm học 2016_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH18_TRAN THI MY DIEU_2016.pdf
  Giới hạn truy cập
Domestic wastewater treatment by activated sludge technology: Efficiency, energy consumption and waste generation. The case of Binh Hung Wastwater Treatment Plant, Ho Chi Minh City, Vietnam181.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.