Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/270
Nhan đề: Đọc tiếng Nhật 1 - Đề 2 : lần 2 - HKI
Tác giả: Nguyễn Như, Ngân
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/270
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_PR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DTJ0080_K23E2_ DOC TIENG NHAT 1_DAP AN_DE 2_LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Đọc tiếng Nhật 1 - Đề 294.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.