Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26986
Nhan đề: Xác suất thống kê Y học - HK3
Tác giả: Đỗ, Lư Công Minh
Từ khoá: Toán học
Xác suất
Thống kê
Y học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: ngành Điều dưỡng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26986
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-DU,XN_XAC SUAT THONG KE Y HOC_HK3.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất thống kê Y học - HK3463.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.