Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26978
Nhan đề: Giải tích 2 - L2 - HK3
Tác giả: Lê, Văn Vinh
Từ khoá: Toán học
Giải tích
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26978
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24X,T,O_GIAI TICH 2_L2_HK3_GV LE VAN VINH.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải tích 2 - L2 - HK3191.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.