Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26975
Nhan đề: Thống kê kinh doanh - L2 - HK3
Tác giả: Bùi, Đức Nam
Từ khoá: Toán học
Thống kê
Kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26975
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_HL_THONG KE KINH DOANH_L2_HK3_GV BUI DUC NAM.pdf
  Giới hạn truy cập
Thống kê kinh doanh - L2 - HK3735.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.