Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26973
Nhan đề: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - L2 - HK3
Tác giả: Phan, Ngọc Yến
Từ khoá: Toán học
Thống kê
Kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26973
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_GD3-1,2_THONG KE UD TRONG KT&KD_L2_HK3_GV PHAN NGOC YEN.pdf
  Giới hạn truy cập
Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - L2 - HK3452.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.