Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26969
Nhan đề: Nguyên lý thống kê - L2 - HK3
Tác giả: Nguyễn, Duy Thục
Từ khoá: Toán học
Thống kê
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26969
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_GD3_NGUYEN LY THONG KE_L2_HK3_GV NGUYEN DUY THUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý thống kê - L2 - HK3434.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.