Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26964
Nhan đề: Thực hành đại số tuyến tính - L2 - HK2
Tác giả: Khưu, Minh Cảnh
Từ khoá: Toán học
Đại số
Đại số tuyến tính
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ Thông tin
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26964
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Công nghệ Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_GD2_THUC HANH DAI SO TUYEN TINH_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành đại số tuyến tính - L2 - HK2993.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.