Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2690
Nhan đề: Các mô hình quản lý các chương trình phân phối. Tạp chí Giao thông vận tải. T6/2016, tr 69-72
Tác giả: S.A., Barkalov
Từ Đông, Xuân
Từ khoá: Mô hình quản lý
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Tạp chí Giao thông vận tải
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2690
ISSN: 2354-0818
Bộ sưu tập: Năm học 2016_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH150_BAI 1 VN_Tu Dong Xuan.pdf
  Giới hạn truy cập
Các mô hình quản lý các chương trình phân phối735.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.