Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2685
Nhan đề: Đánh giá hiện trạng nhà ở và cơ sở hạ tầng tại khu vực tập trung dân nhập cư tại Tp. HCM. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ số 1/2016, tập 19, Trang 28-37
Tác giả: Lê Thị Kim, Oanh
Từ khoá: Cơ sở hạ tầng
Nhà ở
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2685
ISSN: 1859-0128
Bộ sưu tập: Năm 2016_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH148_Bai bao so 7_Le Thi Kim Oanh.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá hiện trạng nhà ở và cơ sở hạ tầng tại khu vực tập trung dân nhập cư tại Tp. HCM5.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.