Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26787
Nhan đề: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển
Tác giả: Liên hợp quốc
Từ khoá: Liên hợp quốc
Luật Biển
Năm xuất bản: 1982
Nhà xuất bản: Liên hợp quốc
Mô tả: 120 tr. ; 1 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26787
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
14.Cong_uoc_LHQ_ve_ Luat_bien_nam_1982.pdf
  Giới hạn truy cập
Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.