Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/267
Nhan đề: Đọc tiếng Nhật 1 : lần 2 - HKI
Tác giả: Cao Thúy, Nga
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/267
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_PR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DTJ0080_K23E2_ DOC TIENG NHAT 1 DAP AN_DE 1_LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Đọc tiếng Nhật 143.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.