Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/265
Nhan đề: Nghe tiếng Nhật 1 - HKI
Tác giả: Cao Thúy, Nga
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/265
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_PR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DTJ0070_K23E_NGHE TIENG NHAT 1_ DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghe tiếng Nhật 141.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.