Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2584
Nhan đề: Bài giảng nhập môn quản trị học
Tác giả: Trần, Thanh Tùng
Từ khoá: Quản trị học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2584
Bộ sưu tập: BG_Công nghệ Sinh học_Môn Nhập môn quản trị học_Năm học 2016-2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1587_1_Quan tri hoc_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Nhà quản trị công việc quản trị1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1587_2_Quan tri hoc_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1587_3_Quan tri hoc_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Môi trường quản trị1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1587_4_Quan tri hoc_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thông tin trong quản trị690.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1587_5_Quan tri hoc_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Ra quyết định447.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1587_6_Quan tri hoc_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Hoạch định419.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1587_7_Quan tri hoc_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Tổ chức trong quản trị628.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1587_8_Quan tri hoc_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Lãnh đạo944 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1587_9_Quan tri hoc_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Kiểm tra585.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.