Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/255
Nhan đề: Sức bền vật liệu 1 - HKI
Tác giả: Lê Hoàng, Tuấn
Từ khoá: Sức bền vật liệu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/255
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DXD0030_K22X_SUC BEN VAT LIEU 1_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sức bền vật liệu 167.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.