Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/254
Nhan đề: Nguyên lý thiết kế kiến trúc - lần 1 - HKI
Từ khoá: Kiến trúc
Nguyên lý thiết kế
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/254
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_AR023_K21X_NGUYEN LY TKKT_DAP AN_LAN 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý thiết kế kiến trúc458.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.