Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/248
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành HK5- lần 1 - HKI
Tác giả: Lê Minh, Trường
Từ khoá: Tiếng anh
Tiếng anh chuyên ngành
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/248
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_NNM1A_K21M_ANH VAN CHUYEN NGANH HK5-DAP AN-L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành HK51.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.