Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24615
Nhan đề: Toán Cao cấp 1_K23_L1_HK II_De 1
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán cao cấp
Toán học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: Đề thi 1 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24615
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23_TOAN CAO CAP 1_L1_HK2 (1 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Toán Cao cấp 1_L1_HK II_De 1247.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.