Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/243
Nhan đề: Logic học - lần 1 - HKI
Từ khoá: Logic học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Luật kinh tế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/243
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_LK_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DXH0150_K23L_LOGIC HOC-DAP AN-L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Logic học833.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.