Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/242
Nhan đề: Tâm lý học đại cương - HKI
Tác giả: Huỳnh Cát, Dung
Từ khoá: Tâm lý học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Luật kinh tế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/242
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_LK_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DTL0010_K23L1,K23L2_TAM LY HOC DAI CUONG-DAP AN-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học đại cương4.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.