Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/240
Nhan đề: Luật hiến pháp Việt Nam - HKI
Từ khoá: Luật hiến pháp
Văn bản pháp luật
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Luật kinh tế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/240
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_LK_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DLK0020_K23L1_LUAT HIEN PHAP VN-DAP AN-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật hiến pháp Việt Nam1.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.