Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23910
Nhan đề: Sức bền vật liệu - K24NL - L2 - HK2
Tác giả: Lê, Hoàng Tuấn
Từ khoá: Sức bền vật liệu
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 1 tr., Viết
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23910
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24NL_SUC BEN VAT LIEU_L2_HK2 (1 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Sức bền vật liệu - K24NL - L2 - HK2193.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.