Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23905
Nhan đề: Tiếng Việt thực hành (Đề 1) - K25N-GD2 - L1 - HK3
Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ
Từ khoá: Tiếng Việt thực hành
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 4 tr., Tự luận + Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23905
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25N-GD2_TIENG VIET THUC HANH (DE 1)_L1_HK3.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Việt thực hành (Đề 1) - K25N-GD2 - L1 - HK31.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.