Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23884
Nhan đề: Chinese 2 (Đề 2) - K25 - L2 - HK2
Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ
Từ khoá: Chinese
Tiếng Trung
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 8 tr., Tự luận + Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23884
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25_CHINESE 2 (DE 2)_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chinese 2 (Đề 2) - K25 - L2 - HK21.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.