Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23856
Nhan đề: Translation 2 (Đề 2) - K23N-GD2 - L2 - HK2
Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ
Từ khoá: Translation
English Language
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 4 tr., Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23856
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N-GD2_TRANSLATION 2 (DE 2)_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Translation 2 (Đề 2)_K23N-GD2_L2_HK2969.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.