Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23847
Nhan đề: Translation 2 - K23N - L1 - HK2
Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ
Từ khoá: Translation
English Language
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 4 tr., Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23847
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N_TRANSLATION 2_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Translation 2_K23N_L1_HK2922.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.