Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23845
Nhan đề: Tiếng hoa giao tiếp thương mại - K23N - L2 - HK2
Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ
Từ khoá: Tiếng hoa
Giao tiếp thương mại
Tiếng Trung
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 5 tr., Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23845
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N_TIENG HOA GIAO TIEP THUONG MAI_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng hoa giao tiếp thương mại_K23N_L2_HK21.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.