Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23841
Nhan đề: Khái quát Trung Quốc - K23N - L2 - HK2
Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ
Từ khoá: Trung Quốc
Tiếng Trung
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 2 tr., Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23841
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N_KHAI QUAT TRUNG QUOC_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Khái quát Trung Quốc_K23N_L2_HK2396.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.