Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23819
Nhan đề: Tiếng Hoa thương mại 1_K23_L1_HK2
Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ
Từ khoá: Tiếng Hoa
Thương mại
Tiếng Trung
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 3 tr., Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23819
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23_TIENG HOA THUONG MAI 1_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Hoa thương mại 1_K23_L1_HK2724.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.