Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23804
Nhan đề: Translation 2_K22HL_L2_HK2
Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ
Từ khoá: Translation
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 4 tr.,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23804
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22HL_TRANSLATION 2_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Translation 2_K22HL_L2_HK2642.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.