Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23647
Nhan đề: Toán cao cấp - K25D,A - L1 -HK3
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: 1 tr., Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23647
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25D,A-GD3_TOAN CAO CAP_L1_HK3 (1 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Toán cao cấp - K25D,A - L1 -HK3249.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.