Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23504
Nhan đề: Toán cao cấp - K25D,A - L1 - HK3
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: 3 tr., 667 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23504
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K25DA-GD3_Toan cao cap_L1_HK3.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán cao cấp - K25D,A - L1 - HK3666.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.