Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/233
Nhan đề: Sức bền vật liệu - HKI
Tác giả: Lê Hoàng, Tuấn
Từ khoá: Sức bền vật liệu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/233
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NL_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DXD0031_K22NL_SUC BEN VAT LIEU-DAP AN-L1&2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sức bền vật liệu89.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.