Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23262
Nhan đề: Xác suất thống kê ứng dụng - Lần 2 - HKII
Tác giả: Đỗ Lư Công Minh
Từ khoá: Xác suất thống kê
Toán ứng dụng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Ngành Công nghệ Thông tin
Mô tả: Tự luận, 6 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23262
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Công nghệ Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K24T_XAC SUAT THONG KE UNG DUNG_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất thống kê ứng dụng1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.