Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23234
Nhan đề: Sổ sách kế toán - L2- HK2
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Kế toán
Sổ sách
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Mô tả: 2278 Kb, 10 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23234
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23KT-BS01_SO SACH KE TOAN_L2_HK2_1920.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp án môn Sổ sách kế toán - L2- HK22.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.