Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23203
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Trung 2 - L2 - HK2
Tác giả: Phạm, Đình Tiến
Từ khoá: Tiếng Trung
Chinese
Ngữ pháp tiếng Trung
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Mô tả: 803 Kb, 6 tr. , Tự Luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23203
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DP-T1 DEN T5_NGU PHAP TIENG TRUNG 2_L2_HK2 _1920.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề thi môn Ngữ pháp tiếng Trung 2 - L2 - HK2802.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.