Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23160
Nhan đề: Sổ sách kế toán - L2- HK2
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Kế toán
Sổ sách
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Mô tả: 3184 Kb, 15 tr. , Tự Luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23160
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23KT-BS01_SO SACH KE TOAN_L2_HK2_1920.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề thi môn Sổ sách kế toán - L2- HK23.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.