Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23146
Nhan đề: Logistics quốc tế - K22C - L2 - HK1
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Từ khoá: Quản lý hậu cần
Logistics
Thương mại
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị Kinh doanh
Mô tả: 1523 Kb, 7 tr. , Tự Luận + Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23146
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22C3_LOGISTICS QUOC TE_L2_HK1 _1920.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề thi môn Logistics quốc tế - K22C - L2 - HK11.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.