Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23145
Nhan đề: Xác suất thống kê ứng dụng - Lần 2 - HKII
Tác giả: Đỗ Lư Công Minh
Từ khoá: Xác suất thống kê
Toán ứng dụng
Toán học
Xác suất
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Ngành Công nghệ Thông tin
Mô tả: Tự luận, 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23145
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Công nghệ Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24T_XAC SUAT THONG KE UNG DUNG_L2_HK2 (2 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất thống kê ứng dụng606.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.