Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23144
Nhan đề: Tiếng Hoa 4 - K23D - L2 - HK2
Tác giả: Nguyễn, Hồng Nam
Từ khoá: Ngoại ngữ
Tiếng Hoa
Tiếng Trung Quốc
Chinese
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Du Lịch
Mô tả: 317 Kb, 2 tr., Tự Luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23144
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23D_TIENG HOA 4_L2_HK2-GV NGUYEN HONG NAM_1920.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề thi môn Tiếng Hoa 4 - K23D - L2 - HK2316.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.