Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22915
Nhan đề: Phonetics - CA 3&4 - L1 - HK1
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Anh
English
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22915
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ĐA - Listening 1 - HK1 - 20182019 - L1 - C34.pdf
  Giới hạn truy cập
Phonetics - CA 3&4 - L1 - HK144.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.