Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22895
Nhan đề: Reading 4 - HK2 - 20182019 - L1
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Anh
English
Kỹ năng đọc
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 9 Kb , 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22895
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ĐA - Reading 4 - HK2 - 20182019 - L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp án môn Reading 48.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.